Tietosuoja

GraniWorks arvostaa niin asiakkaidensa kuin työntekijöidensäkin yksityisyyttä.

GraniWorks on sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta ja täytää sen asettamat vaatimukset.